Sweet Heroes

Privacyverklaring

Stichting My World respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en haar klanten en zorgt er voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt voor de volgende doeleinden:

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door middel van een contact- of bestelformulier, of als u ons een email stuurt, worden niet langer bewaard dan dat de gegevens volgens de aard en inhoud daarvan nodig is. Uw persoonlijke gegevens worden middels een beveiligde verbinding aan ons verzonden (SSL-certificaat). Stichting My World stelt persoonlijke gegevens slechts ter beschikking aan met haar gelieerde ondernemingen voor zover dat nodig is in het kader van voormelde doelstellingen.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien. Als deze gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons daarnaast schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

U kunt zich voor vragen of verzoeken wenden tot

Stichting My World
Amethiststraat 13
3051 VA Rotterdam

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.